torstai 7. tammikuuta 2021

Anu Heiskanen: Salateitse Saksaan

Kun Saksan sotaonni kääntyi toisen maailmansodan loppupuolella, tuli sille lähtö vuonna 1944 myös pohjoisesta Suomesta. Sitä ennen, vuodesta 1941 lähtien, oli eletty aseveljeyden aikaa. Suuri joukko suomalaisia naisia ehti työskennellä saksalaisten palveluksessa erilaisissa tehtävissä. Luonnollisesti romanssejakin syntyi.

Saksalaisten oli lopulta lähdettävä nopealla tahdilla pois pohjoisesta Suomesta, Neuvostoliiton vaatimuksesta ja lopulta Suomen ajamana. Pohjoinen Suomi evakuoitiin siviiliväestöstä. Tilanne muuttui kaoottiseksi, ja pelko karusta kohtelusta etenkin saksalaisille työskennelleiden keskuudessa oli suuri. Suhtautuminen vihollisen hyväksi työskennelleisiin tai suhteissa olleisiin muuttui salamavauhtia sotatilanteen muuttuessa, tästä oli esimerkkejä Ranskasta. Myös Neuvostoliiton miehittämisen pelko oli suuri.

Anu Heiskasen arvion mukaan noin tuhat suomalaista naista lähti Suomesta kohti Saksaa. Vuonna 2018 tarkastettuun poliittisen historian väitöskirjaan pohjautuvassa kirjassa Salateitse Saksaan Heiskanen selvittää lähteneiden naisten taustoja, lähtösyitä ja kokemuksia sodan loppuvaiheista Saksassa ja sodanjälkeisessä, pahoin raunioituneessa maassa. Enemmistö heistä palasi Suomeen, huoran leima otsassaan.

Parisuhteessa Saksan armeijan palveluksessa olevan kanssa olevat lähtivät perääntyvän armeijan mukana helpoimmin. mutta myös töitä armeijalle tehneitä lähti joukoittain jatkamaan työtään esimerkiksi hoitajina. Sattuman tai tilanteen viemänä lähti moni. Joukossa oli myös puhtaasti seikkailumielellä liikkeelle lähteneitä. Osa naisista lähti eteläisestä Suomesta laivoilla, pohjoisesta kuljettiin Norjan kautta.

Paluu Suomeen kävi Hangon leirin kautta, ja leirin "ansiosta" jälkipolville on taltioitu kuulustelupöytäkirjoihin näiden naisten tarinat.

Yhtymäkohtia nykypäivän Suomeen voi nähdä vaikkapa saksalaisten (ja itävaltalaisten) suhtautumisessa ulkomaalaisiin, samanlaista epäluuloa ja erikoisia asenteita ulkomaalaisia kohtaan kun valitettavasti esiintyy yhä enemmän. Samoin Suomeen palaavat naiset nähtiin jopa turvallisuusuhkana, samaan tapaan kuin nyt suomalaiset isis-naiset. Pieni osa saattoi ollakin.

 

Kirjan Salateitse Saksaan kansikuva.

Heiskanen, Anu. Salateitse Saksaan. Hitlerin valtakuntaan 1944 lähteneet suomalaiset naiset. Otava 2019.